Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

SQL Cümleleri Giriş (SQL Statements)

ANSI (American National Standards Institute) ve ISO(International Standards Organization) SQL i İlişkisel Veri Tabanları için standart bir dil olarak kabul etmiştir. Bu yazıda, SQL cümlelerinin genel yapılarına ve SQL ile neler yapılabileceğine kısaca bir göz atılacaktır.

SQL (Structural Query Language) dili, İlişkisel Veritabanlarına erişim için ANSI ve ISO tarafından kabul edilen yapılandırılmış ortak (tüm programlama dillerinin kullanabileceği) bir dildir. Çeşitli Veri tabanı Yönetim Sistemleri (Oracle, SQL Server, MySQL gibi) farklı komutlara sahip olsa da, ANSI ve ISO standartlarına uyumlu olmaları gereği en azından bazı anahtar kelimeler bütün veri tabanı yönetim sistemlerinde aynı bırakılmaktadır (SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY gibi)

Veri tabanından veri gösteren bir web sitesi geliştirmek için aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır.
  • İlişkisel Veri tabanı Yönetim Sistemi
  • Sunucu taraflı bir programlama dili (ASP, ASP.NET, PHP gibi)
  • SQL Komutları
  • HTML Bilgisi
Bu kısa tanımlamadan sonra, SQL komutlarını aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.

Veri Çekmek İçin :

SELECT

Veri Tabanından veri almak için kullanılır. 


DML (Data Manipulation Language) Komutları :

INSERT

Veri tabanına yeni kayıt eklemek için kullanılır. 

UPDATE

Veri tabanındaki bir ya da birden çok kaydı güncellemek için kullanılır

DELETE

Veri tabanından kayıt silmek için kullanılır. 

MERGE

Kayıtları birleştirmek için kullanılır

 

 

COMMIT

DML Komutlarıyla veri tabanında yapılan değişiklikleri kaydeder

ROLLBACK

DML komutlarıyla yapılan değişiklikleri geri alır 

SAVEPOINT

DML komutlarıyla işlem yaparken, belirli noktalara geri dönmek için, veri tabanı nesnelerinin o anki durumlarının bir nevi fotografını çekerek, geri dönüm noktası belirlenir.


    

DDL (Data Definition Language) Komutları :

CREATE 

Veri tabanında yeni bir nesne (tablo, görünüm, fonksiyon, prosedür gibi) oluştururken kullanılır. 

ALTER

Veri tabanı nesnelerinin özelliklerini değiştirmek için kullanılır

DROP

Veri tabanı nesnelerini silmek (tabloyu düşürmek gibi) için kullanılır 

RENAME 

Veri tabanı yeniden adlandırmak için kullanılır 

TRUNCATE 

Tablolardan verileri tamamen silmek için kullanılır. Tablodaki auto increment gibi alanların statelerini (içinde bulundukları durumlarını) resetlemiş olur DCL (Data Control Language) Komutları :

GRANT 

Veri Tabanındaki nesneler için kullanıcılara hak verir 

DENY 

Veri tabanındaki nesnelere erişimi engeller 

REVOKE 

Veri tabanından nesneler için kullanıcıya verilen hakları geri almak için kullanılır 

 
Aynı Kategorideki Diğer Makaleler

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Sonraki Makale