Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

Excel de Sayıyı Yazıya Çeviren bir çalışma

Microsoft Excel de bir sayı nasıl yazıya çevrilir? Alternatif bir çözüm için lütfen yazının devamını okuyun.


Bu yazımızda Microsoft Excel de sayıyı yazıya çeviren bir çalışma sayfasının nasıl oluşturulacağı ele alınacaktır. Bu işi yapabilmek için Microsoft Excel de aşağıdaki fonksiyonların kullanımını bilmek gerekmektedir. Bunlar (Excel ingilizce sürümü karşılıkları parantez içinde yazılmıştır) :
  1. Eğer (IF)
  2. DüşeyAra (VLOOKUP)
  3. AşağıYuvarla (ROUNDDOWN)
  4. Topla.Çarpım (SUM.PRODUCT)

Bu fonksiyonların nasıl kullanılacağını bildikten sonra, Microsoft Excel'de bir sayıyı yazıya çevirme işi sadece biraz işlem gerektiriyor. Ama bu işi yapacak hazır bir fonksiyon henüz ve malesef Microsoft Excel'de yok.

Aşağıdaki ekran alıntısındada göreleceği gibi ilk olarak bir sayıyı oluşturan temel rakamların ve alt sayı gruplarının yazı ya da metin karşılıkları tanımlıyoruz.


Rakamların ve Alt Sayı Gruplarının Metin Karışıklarının Yazılması

İkinci olarak yazılan sayıyı (yukarıdaki ekran alıntısındaki seçili olan A26 hücresinde yazılı olan 15.615.163 gibi bir sayı) basamaklara göre ayırmak (çözümlemek) gerekmektedir.

  1. Sayının basamak sayısı bulunmalıdır.
  2. Basamak Sayısı kullanılarak, sayıda kaç adet binlik ayraç olduğu hesaplanır.

  3. Bu binlik ayrac sayısının bir fazlası kadar 3 lü sayı grubu var demektir. Her bir sayı grubunu kendi içinde çözümlemek gerekir. Örneğimizde 2 tane binlik ayraç bulunmaktadır. O zaman 2+1 3 tane 3lü sayı grubu bulunmaktadır (15, 615 ve 163 3 lü sayı grupları).
  4. 3 erli gruplar haline ayrıştırılan kısımların her birisini kendi içinde ve kendi grubunda tekrar çözümlemesini yapmalıyız. Yani 15 sayısını çözümlerken bu sayının içinde 0(sıfır) adet 100, 1 adet 10 ve 5 adet de 1 var demektir. 15 sayısının bulunduğu grup ise, milyon dur. Dolayısıyla 15 sayısını çözümlediğimizde ve yazıya çevirdiğimizde en sonuna milyon kelimesini eklememiz gerekmektedir.
  5. Diğer 3 hanelik sayıları da aynı şekilde çözümleyeceğiz.
  6. Çözümlenen sayıların yazıya çevrilmesi

Bu işlemleri ise aşağıdaki excel formüllerini kullanarak gerçekleştireceğiz:

1. Sayıdaki basamak sayısının bulunması:

        Basamak Sayısı =+UZUNLUK(A26)
Exceldeki bir hücre içeriğinin uzunluğu nasıl bulunur

2. Sayıda kaç adet binlik ayraç var?
   
        Binlik Ayraç Sayısı = YUKARIYUVARLA(E1/3-1;0)
Excelde bir sayıdaki binlik ayraç sayısı nasıl bulunur

3. Sayı Gruplarının Çözümlenmesi

Şimdi bu aşamada, Sayıda kaç adet katrilyon, kaç adet trilyon, kaç adet milyar, kaç adet milyon, kaç adet bin ve kaç adet 100 olduğu bulunmalıdır.
Bunun için en büyükten başlanarak, sayı sırasıyla bu değerlere bölünür. Eğer sayının içinde bu değerler varsa, kaç tane olduğunu bulmak için AŞAĞIYUVARLA fonksiyonu kullanılır.

Sayıyı Yazıya Çevirmek - Sayıdaki katrilyon, trilyon, milyar, milyon, bin, yüz sayısı
Sayıdaki Katrilyon Sayısı = AŞAĞIYUVARLA($A$26/A24;0) = 0(sıfır -örneğimiz milyon seviyesinde olduğu için)

Sayıdaki trilyon Sayısı=0
Sayıdaki milyar Sayısı =0
Sayıdaki milyon Sayısı = AŞAĞIYUVARLA($A$26/A24;0)
                             = 15 tir.


Sayımızdan (15.615.163) 15 milyonu çıkarırsak, geriye kalan değer bin seviyesinde bir değerdir. Bunu da kendi kısmına yazarız.
Binlik kısımda kalan sayımızın kaç olduğunu bulmak için, kendinden büyük olan basamaklardaki sayı gruplarını ilgili grup sayısıyla (bin, milyoni, trilyon, katrilyon gibi) çarptıktan sonra, bu çarpımları toplayıp, toplam sayımızdan çıkarmamız gerekir. Bu işlemi yapan fonksiyon ise, aşağıdaki ekran alıntısında gösterilmiştir:
Sayıyı Yazıya Çevirmek - Kalan Sayıyı bulmak, TOPLA.ÇARPIM (SUM.PRODUCT) nasıl kullanılır.

Aynı şekilde yüz (100) kısmında da kaç kaldığını bulmak için BİN (1000) kısmında yapılan işlem tekrarlanır.

Artık sayıyı 3 erli gruplar halinde böldüğümüze göre, bundan sonra, bulduğumuz bu 3 erli grupları basamaklarına ayrıştırmamız yani çözümlememiz gerekmektedir. Bu işlemi yapmak için se, YÜZLER ONLAR BİRLER kolon adlarıyla oluşturulan kısımların altındaki formüller kullanılmıştır.

4 ve 5nci adımlar:
3 erli sayı gruplarının basamaklarına Bölünmesi

Bu işlemi yapmak için verilen sayıda kaç adet 100 olduğunu anlamak için o sayıyı 100 e bölüp AŞAĞIYUVARLA fonksiyonunu kullanmamız yeterlidir.

Benzer şekilde, bir sayıda kaç adet 10 bulunduğunu bulmak için ise o sayıyı 10 a bölüp AŞAĞIYUVARLA fonksiyonunu uygulamalıyız.

Benzer şekilde, bir sayıda kaç adet 1 bulunduğunu bulmak için ise sayının toplamından, 100 lük sayısını ve 10luk sayısını adetleriyle çarpıp bu çarpımların toplamını toplam sayıdan çıkarmalıyız.

Söylemler biraz karmaşık olabilir:) Ama işin doğası gereği böyle oluyor malesef.:)

Yani formülle gösterecek olursak: BİRLER =D19-E19*100-F19

6. Sayıların Yazı Karşılıklarının Bulunması


Artık sayımızı 3 erli hanelere ayrıştırmış olduk. Bu 3erli sayıları da basamaklarına bölmüş olduk. Yani sayımızdaki her bir rakamı ve hangi basamak değerinde bulunduğunu tespit etmiş olduk. Artık sadece DÜŞEYARA fonksiyonunu kullanarak bu sayıların yazı karşılıklarını bulmaya geldi sıra.

YÜZLER ONLAR BİRLER
1 60 3

Kısmındaki sayıların yazı karşılıklarını bulmak için şu mantığı kullanabiliriz:
Tablo 1
1 BİR
2 İKİ
3 ÜÇ
4 DÖRT
5 BEŞ
6 ALTI
7 YEDİ
8 SEKİZ
9 DOKUZ

YÜZLER YAZI İLE : DÜŞEYARA (1, [Tablo 1], [2nci Kolon],0)+" YÜZ"
Eğer Yüzler Kısmında 2 sayısı olsaydı, Düşeyara fonksiyonu İKİ+ " YÜZ"  sonucu getirecekti. Ve sonuç olarak İKİ YÜZ Yazacaktı.

Onlar ve Birler Kısmı için de benzer mantık kullanılır.

ve Aşağıdaki şekilde tüm haneler için düşeyara fonksiyonları yazılır.

sayının yazıya çevrilmesi 

Excel Çalışma Kitabını İndirmek İçin Lütfen Tıklayın.

Kolay gelsin...

 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


En Çok Rating Alanlar
Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!